VI hjälper dig med:

skogsvård, trädfällning och röjning

Vi fixar manuella skogsvårdsarbeten, plantskogsröjning, trädfällning, plantering med mera

041 4331012 / MARTIN

TJÄNSTER

VI ERBJUDER

SKOGSVÅRD

Vi sköter manuella skogsarbeten: vi röjer, planterar, gallrar och hugger samt förbereder för skogsmaskiner. 

TRÄDGÅRD

I samarbete med andra yrkesmänniskor kan vi fälla träd även på de mest besvärligaste ställena. Vi sköter även trädbeskärningar

tomtröjning

Vi sågar bort trädena på tomten, forslar bort dem och sköter även stubbfräsningar. 

Om OSS

Du kan lita på oss

Skogsservice M. Björk grundades år 2015. Vi prioriterar att alltid leverera vad vi lovat och att vara punktliga. Våra kunder är nöjda med tjänsterna vi erbjuder och vår styrka ligger i att samarbeta med andra yrkesmänniskor. Via samarbetet kan vi åta oss även de mest knepiga trädfällningarna. Under vårvintern 2019 har vi haft många uppdrag efter vinterns stormskador. 

VArFÖR

Anlita oss

1.

Utbildad skogsserviceföretagare

Martin Björk genomgått en utbildning till skogsserviceföretagare vid YA. Martin har även Naturvårdskortet som är ett prov på kunskaper inom naturvården. Tack vare utbildningarna kan han sköta ekonomiskog mångsidigt. Martin behärskar principerna i skogslagen, skogsvårdsrekommendationerna och skogscertifiering.

2.

KVALITET

Att hålla vad man lovat och att alltid leverera kvalitet är företagets viktigaste princip. Nöjda kunder och punktlighet är företagets ledord.

3.

Att samarbeta med andra Österbottniska företagare inom området ger företaget större tjänsteutbud. Tillsammans kan vi åta oss större uppdrag som ger kunden många fördelar. 

Tätaste samarbete har vi med Castor Tree Works 

några av VÅRA

Senaste uppdrag

KONTAKTA OSS

Tveka inte att kontakta oss för en offert, vårt arbetsområde är cirka 50 km radie runt Vasa

eller ring

041 4331012

SKOGSSERVICE MARTIN BJÖRK