FAQ

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

faq

faq

MIETITKÖ JOTAIN

Metsänhoitoon kuuluu metsikön istuttaminen ja hoitaminen, joka edistää puuston kasvua ja laatua. Metsänhoito voidaan jakaa metsikön perustamiseen (uudisistutus hakkuun jälkeen), metsän kasvatukseen (metsän raivaus ja harvennus) jametsän suojeluun (tuhohyönteisten ja sienitautien puille aiheuttamien tuhojen ehkäiseminen ja estäminen).

Taimikon /nuoren metsän raivaus suoritetaan yleensä manuaalisesti raivaussahalla. Kilpaileva vesakko ja huonompilaatuiset rungot poistetaan, antaen jääville puille tilaa kehittyä suuriksi ja arvokkaiksi puiksi.

Mitä tapahtuu, jos metsää ei raivata?

Istutetussa männikössä koivuvesakot piiskaavat latvoja aiheuttaen männyille mekaanisia latvavaurioita. Jos vesakko jätetään raivaamatta liian pitkään, männyt saattavat kuolla ahtauden vuoksi.

Harvennettu metsä kestää paremmin myrsky- ja lumituhot.

Ennakkoraivaus tehdään ennen harvennushakkuuta tai varsinaista hakkuuta. Sillä parannetaan metsäkoneenkuljettajan näkyvyyttä, helpotetaan hakkuuta ja ehkäistään jäävän puuston korjuuvaurioita.

Pienempien metsiköiden harvennukset pystymme suorittamaan manuaalisesti kun taas suurempien metsiköiden harventamisessa metsäkoneen käyttö on taloudellisempi vaihtoehto.

Uudistushakkuun jälkeen metsänomistaja voi tilata meiltä istutuksen.

Toiminnassamme otamme aina huomioon luonnon monimuotoisuuden ja riistan hyvinvoinnin.

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä, jos harkitset metsänhoitotöitä, puunkaatoa tai hoitoleikkausta.

tai soita

041 4331012