TJÄNSTER

01. manuella skogsarbeten

röjning, gallring och plantering

Förhandsröjning utförs före gallring eller slutavverkning så att maskinföraren ska ha bättre sikt.  Averkningen sker smidigare och med mindre skador på kvarlämnade träd.

Gallring av mindre bestånd kan vi utföra manuellt, för större bestånd är det mera ekonomiskt att anlita en skogsmaskin.

Efter slutavverkning kan skogsägare anlita oss för nyplantering.
Vi tar alltid hänsyn till naturens mångfalld och viltets välbefinnande vid dessa åtgärder.
02. BESKÄRNINGAR

TRÄDGÅRD

VI BESKÄR TRÄD och SKöter trädfällningar på din gård. 

Kontakta oss för ett besök till din trädgård så kan vi ge dig ett kostnadsförslag på uppdraget. Vi beskär träd och sköter trädfällningar på din gård/tomt.

03. öVriga tjänster

Samarbete

Tillsammans med övriga yrkesföretagare kan vi åta oss krångliga trädfällningar och projekt
Har du ett träd (eller flera  som står nära ditt hus, eller finns på svårtåtkomliga ställen)?
Vi kommer gärna ut till dig  (kostnadsfritt) och ger ett kostnadsförslag på objektet. 
Vi prioriterar säkerheten högt och vi har alla ansvarsförsäkringarna i skick. 

Nedan kan du se en film hur vi arbetar med olika samarbetspartners.

Video made by: Kim Blåfield, Projekt Boden